Trafikalstringsverktyg

Detta verktyg är utformat för att underlätta skattning av trafikalstring i samband med planering av nya eller befintliga områden. Trafikalstring med bil, kollektivtrafik, gång och cykel är inkluderat.

Verktyget bygger på den kunskap vi har idag kring alstring av persontransporter beroende på lokalisering och markanvändning. Utöver det, kan färdmedelsfördelningar justeras baserat på hur kommunen arbetar med kollektivtrafik, gång, cykel, bil och mobility management. Verktyget underlättar även för att inkludera nyttotrafik.

Kom igång
Användarhandledning (pdf)

Starta nytt projekt


Projekt:

  • ProjektnamnSenast ändradÅtgärd
  • Inga projekt

Version: 1.0